Impedance measuring apparatus to monitor a stress-deformational states

1
Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine
4
Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Impedance measuring apparatus to monitor a stress-deformational slate of Earth's crust in wide frequency range, from hundreds of Herz to 10 MHz. using artificial sounding field is described. The main feature of the device described is the high accuracy over wide frequency range

1. Moroz I.P.. Mykhailiuk Yu.T., Pidvirnyi O.I. Vymiriuvannia impedansu dlia vyznachennia heodynamichnykh protsesiv (Tezy XIV sesii naukovoi Rady po heodynamitsi ta prohnozu zemletrusiv. Kyiv, 1994 r.).

2. Ornatskij P.P. Avtomaticheskie izmerenija i pribory: Uchebnik dlja vuzov.-4-e izd.. pererab i dop.- Kiev: Vishha shkola. 1980-560 s.

3. Prystrii dlia heoelektrorozvidky. Avt SV1D SRSR №1742763171. Biul.yzobrel №;23 ot 23.06.1992