Development cooperation customs of Ukraine with the customs authorities of European union member

Authors: 
Marta Dorosh

The article deals with the process of European customs cooperation that was important not only because of the needs of science of international customs law, but also in the context of customs law Ukraine. Thus, it is necessary to complete and comprehensive study of the problems of our country in compliance with national practice customs regulations generally recognized in international relations customs regulations and standards, implementation of international treaties of Ukraine on customs affairs.

  1. Gerard Mosiej. Polityka Celna Polski w okresie transformacji systemowej [Text] / Gerard Mosiej. – Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2004. – S. 344.
  2. Іващук О. Ю., Гуменчук Т. А. Кроки державної влади у модернізації діяльності митної служби України : матеріали міжн. наук.-прак. конф. – К. : МНПІК.
  3. Інформація щодо міжнародного митного співробітництва з ЄС, з міжнародними організаціями, даних щодо практичної реалізації даного співробітництва та джерел регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/spivrobitnitstvo-mij-ukrainoyu-....
  4. Мароха В. Митне регулювання в ЄС та в Україні: порівняльно-правове дослідження [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. Мароха, Н. Олійник, О. Омельченко. – К. : Ніко-Принт, 2005. – С. 459.
  5. Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI.
  6. Політичні відносини між Україною та Республікою Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/diplomacy.
  7. Головін В. В. Адміністративно-правове регулювання управління митною справою в Європейському Союзі / В. В. Головін // Дослідження проблем митної справи : збір. наук. праць здобувачів РТА. – М. : РИО РТА, 2000. – С. 151.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 23–27