Volume 904, 2018-2

In this issue

(12 articles)
Oksana Poznyak, N. Kondrateva, V. Melnyk , T. Melnyk
44-49
Yurii Yurkevych, Orest Voznyak, Olena Savchenko, Khrystyna Myroniuk
75-81