Досвід упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки

2010;
: сс. 259 – 266
Authors: 
Голощук Р.О., Паров’як І.П.

Національний університет «Львівська політехніка», Видавництво Львівської політехніки
кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто досвід упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки

1. Голощук Р., Кісь Я., Михайлик С. Інтелектуальна інформаційна система автоматизації поліграфічного підприємства / Р. Голощук, Я. Кісь, С. Михайлик // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Матеріали четвертої Міжнародної конференції CSIT’2009. – Львів: Видавництво ПП “Вежа і Ко”, 2009. – С. 283–286. 2. Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – 160 с. 3. Наукова
періодика України. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.nbuv.gov.ua/portalnatural/VNULP/index.html – 21.01.2010. – Назва з екрана. 4. Про затвердження Порядку передавання електронних копій періодичних друкованих наукових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL:
http://www.nbuv.gov.ua/law/08_elkop.html – 21.01.2010. – Назва з екрана.