Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення текстів доповідей

Обсяг доповіді – від 1-3 повних сторінок формату А4, підготовлена на одній з мов конференції на комп'ютері в редакторі Microsoft Word for Windows. До доповіді повинна бути додана заявка на участь у конференції.

Оформлення тез доповідей

Всі поля сторінки – 2 см. Сторінка – А4, книжна.

Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.

Формули. написані в програмі Equation Editor 3.0/3.1 (редактор формул у Microsoft Word)Розміри: звичайний -12, крупний індекс – 7, звичайний індекс – 5, крупний символ – 18, дрібний символ – 12. Розташування по центру.

Рисунки: розташування у тексті по центру (Рисукок 1 – Підпис), Times New Roman Cyr, 9 pt.

Порядок розміщення матеріалу:

1) УДК: зліва у верхньому рядку (11pt);

2) Автори: пропустивши рядок, друкуються рядковими літерами ініціали і прізвища  співавторів, науковий ступінь, вчене звання; bold (напівжирний, 12pt);

3) Назва доповіді: у наступному рядку посередині прописними літерами, bold (12 pt), інтервал перед і після 6 pt;

4) 7-10 Ключових слів;

5) Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt;

6) Список літературних джерел.

 

Структура:

УДК 006.91

Кравченко М.Ф., д.т.н. проф., Цар О.П., аспірант

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

—— (ключові слова) ——

—— (текст доповіді) ——

—— (список літературних джерел) ——

 

 

ЛИШЕ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, ВИГОЛОШЕНИХ ПІД ЧАС КОНФЕРЕНЦІЇ, БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ!

 

Вимоги до оформлення стендових доповідей (постерів)

Розмір стендової презентації – формат А1 (594 х 841 мм). Постери доцільно укріпити для зручного розміщення.

Рекомендований розмір заголовка доповіді – не менше 100 пт, розмір тексту – не менше 22-24 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

Назву доповіді слід зробити конкретною і якомога коротшою для кращого сприймання учасниками.

Обов’язково надписати заголовки розділів (напр.: “Вступ”, “Матеріали і методи”, “Результати”, “Висновки”, “Література”).

Рисунки повинні бути чіткі, з підписами та розшифрованими умовними позначеннями. У тексті повинні бути посилання на всі рисунки.

Речення слід робити короткими, конкретними, однозначними, використовувати максимум графічного матеріалу і мінімум тексту.

Пам’ятайте, що стендову доповідь розглядатимуть не лише спеціалісти, але й всі зацікавлені учасники конференції!