Експертно-статистичне оцінювання привабливості території Львівської області

Надіслано: Березень 15, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Рекреаційні землі характеризуються своєю привабливістю для туристів. Основними показниками привабливості є статистичні та експертні дані. Після збору необхідних даних можна провести дослідження, яке дозволить порівняти рекреаційний потенціал районів.

1. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с. 
2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 536 с. 
3. Артеменко О.І., Виклюк Я.І. Оцінка рекреаційної привабливості Карпатського регіону з використанням нечіткої логіки // Информатика и компьютерные технологии. – 2010. 
4. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території. – Л.: Новий світ, 2012 – 173 с.
 5. Статистичний щорічник. Ч. ІІ 
6. Анкети статистичного опитування експертів (грудень 2012 р).