безпілотний літальний апарат

Розробка методики підвищення точності визначення просторових координат точок об’єктів при аерозніманні з БПЛА

Мета. Розробити оптимальний алгоритм, завдяки якому вдасться підвищити точність визначення координат місцевості при застосуванні аерознімального процесу з допомогою безпілотного літального апарату (БПЛА). Методика. Виконується мінімізація функції побудованої на підставі умови колінеарності, що дає уточнення елементів зовнішнього орієнтування (ЕЗО) цифрових зображень, а це у свою чергу приводить до підвищення точності просторових координат точок об’єктів.

Method for structural optimization of avionics of unmanned aerial vehicle

This paper presents an approach for identifying the optimal configuration of avionic systems of the unmanned aerial vehicle (UAV) based on an additive multi-attribute utility function.  The function arguments are technical and economic indicators of avionics design quality that are specified in accordance with the UAV requirements.  The method is developed on an improved decision model that has a high degree of adequacy primarily by the increasing number of the utility attributes and using advanced reliability models of avionic systems.  These reliability models consider in addition to the

ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ РАДІОМАЯКА БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

Розроблено  і  випробувано  експериментальну  систему для  вимірювання параметрів траєкторії польоту власного об’єкта-радіомаяка, зокрема, у складі безпілотного літального апарата (БПЛА). Робота основана на вимірюванні різниць  фаз  радіохвиль  від  радіомаяка,  які  надходять  до  рознесених  антен.  У  ролі  наземної  приймальної  пасивної радіосистеми використано скеровані антени типу п’ятиелементного квадрата.

Дослідження методу корекції даних для дистанційної зйомки БПЛА недоступних територій в ландшафтній архітектурі

Отримання зображень з високою роздільною здатністю з застосуванням малої авіації грає все більш значну роль в області застосування фотограмметрії та дистанційного зондування. Для корекції даних дистанційного зондування без опорних точок необхідні точні дані зовнішнього орієнтування. Початкові дані орієнтування можуть бути отримані за допомогою GPS / INS. В цій статті проводиться аналіз помилок даних орієнтування і пропонується метод високоточної корекції без використання опорних точок.

Аналіз сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів

Мета. Проведення аналізу сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів. Методика. Створення великомасштабних планів є важливим завданням в галузі картографування України, оскільки наявні топографічні плани з часом потребують оновлення, тому що перестають відповідати сучасному стану місцевості.