ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ РАДІОМАЯКА БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

2019;
: pp. 11-16
1
Національна академія сухопутних військ, Україна

Розроблено  і  випробувано  експериментальну  систему для  вимірювання параметрів траєкторії польоту власного об’єкта-радіомаяка, зокрема, у складі безпілотного літального апарата (БПЛА). Робота основана на вимірюванні різниць  фаз  радіохвиль  від  радіомаяка,  які  надходять  до  рознесених  антен.  У  ролі  наземної  приймальної  пасивної радіосистеми використано скеровані антени типу п’ятиелементного квадрата. Вимірювач різниці фаз створено на основі мікросхеми AD8302,  яка  працює  у  діапазоні  частот  до  2,7  ГГц  і  забезпечує  нелінійність  вимірювання  різниці  фаз  не більше  ніж  1  град  у  діапазоні  від  30  до  140  град. Експериментальна  система  дає  змогу швидко  переміщати  генератор радіохвилі, встановлений у БПЛА “Фантом 3”, у довільному напрямку щодо напрямку приймальних антен. Політ БПЛА у просторі,  віддаленому  від  приземної  поверхні,  забезпечив  різке  зниження  впливу  навколишніх  радіошумів.  Отримані вперше  за  допомогою  АЦП  і  спеціальної  програми  експериментальні  залежності  різниці  фаз  від  часу  польоту  БПЛА задовільно  якісно  і  кількісно  описують  теоретичну  криву  залежності  різниці  фаз  радіохвилі  з  частотою  433 МГц  від віддалі до антен.

[1]  В.  Чигінь,  С.  Свідерок,  Патент  58085 України, МПК  F41G  3/00,  спосіб  отримання  поправок  для стрільби,  2011, Бюл. № 6. 

[2]  О.  Коробка, “Пасивна  радіолокація.  Загальні перспективи  розвитку”,  Радіоелектронні  і  комп’ютерні системи, вип. 2(6),  с. 11–15, 2004.

[3]  Л.  Перевезенцев,  А.  Семенов.  Моноімпульсні вторинні радіолокаційні станції. Київ, Україна: НАУ, 2005. 

[4]  А.  Леонов,   К.  Фомичев.  Моноимпульсная радиолокация. Москва, СССР : Сов. радио, 1970. 

[5]  Р.  Довиак,  Д.  Эрнич.  Доплеровские  радиолокаторы  и  метеорологические  наблюдения.  Ленинград, СССР, 1988.

[6]  С.  Сотников. Дальнє  приймання  телепередач. Київ, Україна : Технiка, 1976. 

[7] Analog Dialogue  (n.  d.). Technologies  represented by  market  segments:  Analog  Devices.  Retr. http://analog.com/en/index.html