фазовий зсув

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ДВОМАСОВОЇ МОБІЛЬНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ДВОМА ДЕБАЛАНСНИМИ ВІБРОЗБУДНИКАМИ

Мета дослідження. Аналіз впливу жорсткісних параметрів мобільної вібраційної установки з двома дебалансними віброзбудниками на власні частоти її механічної коливної системи та обґрунтування жорсткісних параметрів з метою забезпечення енергоефективного резонансного режиму роботи установки. Методи досліджень. Методика досліджень базується на фундаментальних принципах інженерної механіки та теорії механічних коливань. Для виведення диференціальних рівнянь руху механічної системи мобільного вібраційного робота використано принцип Даламбера-Лагранжа.

Швидкодіючий подільник частоти із змінним коефіцієнтом ділення

Розглянуто підходи щодо побудови подільників частоти, проаналізовано недоліки стандартних реалізацій. Запропоновано швидкодіючий подільник частоти зі змінним коефіцієнтом ділення із мінімальним фазовим зсувом вихідного сигналу відносно вхідного за умови формування вихідних сигналів із прогальністю два.