сейсмічна добротність

Моделювання хвильового поля, збудженого глибинним або поверхневим джерелом у горизонтально-шаруватому півпросторі

Мета. Метою роботи є проведення математичного моделювання процесів збудження і поширення сейсмічного хвильового поля у горизонтально-шаруватому ізотропному пружному півпросторі; узагальнення отриманих результатів на випадок поглинаючих середовищ; числова реалізація розробленої методики розрахунку сейсмічних хвиль, збуджених точковим джерелом у вигляді простої сили (яка залежить від часу) у горизонтально-шаруватому середовищі з поглинанням; побудова стійких алгоритмів і програм для числових розрахунків синтетичних сейсмограм; проведення обчислювальних експериментів для вериф

Optimization of topology transmission network mobile communication with taking into account conflicting quality parameters

To meet the put forward contradictory technical and economic demands to the structure of transmission networks it is necessary to use multi-criteria optimization methods when planning them. During our planning of a transmission network we design such a topology that has to provide high quality and sufficient reserve capacity at least costs. In practice it means that the designer must balance three transmission network quality factors, which characterize the cost, the quality and the capacity.

Про зв'язок сейсмічної активності з особливостями будови земної кори і верхньої мантії і швидкістю обертання землі (на прикладі Гармського прогностичного полігону)

Проведено спільний аналіз варіацій сейсмічності і швидкості обертання Землі за 1895-2010 рр. При цьому використані дані про блокову будову Гармського району на основі аналізу просторових варіа­цій поля поглинання, отриманих методом короткоперіодної коди. Виявлені свідчення на користь існуван­ня певного зв'язку між масштабом землетрусу і рівнем середньорічної швидкості обертання Землі. В одному і тому ж місці більш сильні землетруси відбуваються при більш високих швидкостях обертання Землі. Істотне значення при цьому має також ступінь консолідації блоків у вогнищевій зоні.