сейсмічні події

Геолого-геофізичні умови трас поширення сейсмічних хвиль від вибуху на кар'єрах

Наведено результати зіставлення геологічної будови середовища уздовж трас сейсмічних променів від кар'єрних вибухів з реєстрованою формою запису на ГФО "Міхньова". Показано, що до чинники, які визначають "хвильовий портрет" вибуху, можуть бути віднесені розривні порушення та інші різновікові геологічні структури, що обумовлюють азимутальну неоднорідність будови СЄП.

Аналіз зв’язків локальних аномальних змін геомагнітного поля з землетрусами в зоні Закарпатського глибинного розлому

Досліджується вплив підготовки сейсмічних подій, які відбулися поблизу Закарпатського глибинного розлому (ЗГР) на аномальні часові зміни локального геомагнітного поля в Закарпатті. Інтерпретація спостережених аномальних змін геомагнітного поля проведена на основі електро-кінетичного ефекту з використанням моделі вертикального контакту, яка добре описує активні зони розломів. Зроблено висновки, що прийнята модель вертикального контакту адекватно описує аномалії локального геомагнітного поля провісникового типу для землетрусів, які готуються в зоні ЗГР.