Аналіз зв’язків локальних аномальних змін геомагнітного поля з землетрусами в зоні Закарпатського глибинного розлому

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
2
НАН України, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Досліджується вплив підготовки сейсмічних подій, які відбулися поблизу Закарпатського глибинного розлому (ЗГР) на аномальні часові зміни локального геомагнітного поля в Закарпатті. Інтерпретація спостережених аномальних змін геомагнітного поля проведена на основі електро-кінетичного ефекту з використанням моделі вертикального контакту, яка добре описує активні зони розломів. Зроблено висновки, що прийнята модель вертикального контакту адекватно описує аномалії локального геомагнітного поля провісникового типу для землетрусів, які готуються в зоні ЗГР. При розширенні мережі пунктів спостережень ця модель може бути використана для оптимізації місць їх розташування.

 

1. Абдуллабеков К.H. Электромагнитные явления в земной коре. – Ташкент: ФАH, 1989. – 232 с.

2. Максимчук В., Городиський Ю., Кузнецова В. Динаміка аномального магнітного поля Землі. – Львів: Євросвіт. 2001. – 306 с.

3. Кузнєцова В.Г., Максимчук В.Ю., Городиський Ю.М. Тектономагнітні дослідження в сейсмоактивному Закарпатському прогині // Геофіз. журн. – 2001. – Т. 23, №5 – С. 108–119.

4. Максимчук В.Ю., Кузнєцова В.Г., Третяк К.Р., Смирнова О.М., Пронишин Р.С. Комплексним дослідженням на Карпатському геодинамічному полігоні 40 років // Геодинаміка. – 2006. – 1(5). – С. 39–55.

5. Кузнецова В.Г., Максимчук В.Ю., Городыский Ю.М., Климкович Т.А. Изучение связи аномальных эффектов в геомагнитном поле с сейсмическим режимом Карпат // Физика Земли. – 2005. – № 3. – C. 61–67.

6. Городиський Ю.М., Струк Є.С., Климкович Т.А. Деякі кореляційні методи виділення малоамплітудних геомагнітних аномалій // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – № 413. – C. 155–161.

7. Никитин А.А. Статистические методы выделения геофизических аномалий. – М: Недра, 1979. – 280 с.

8. Сейсмологический бюллетень Украины за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 год / Ред. Б.Г. Пустовитенко — Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, Симферополь, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. – 120 с., 113 с., 148 с., 132 с., 166 с.

9. Murakami H., Mizutani H., Nabetani S. Selfpotential anomalies associated with an active fault // J. Geomag. Geoelectr. – 1984. – 36. – Р. 351–376.

10. Ahmad M.U. A laboratory study of streaming potentials // Geophys. Prosp. – 1964. – N 1. – Р. 49–64.

11. Fitterman D. Theory of Electrokinetic-Magnetic Anomalies in a Faulted Half-Space // J. Geophys. Res. – 1970. – 84, B–11. – Р. 6031– 6040.

12. Городиський Ю.М., Максимчук В.Ю., Панькевич І.В. Результати компонентних геомагнітних вимірювань на пунктах вікового ходу в Карпатському регіоні у 2004 році // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” 6–8 жовтня, Київ-2005. – Київ. – 2005. – С. 62–63.