Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», студент денної форми навчання першого (бакалаврського рівня) спеціальності 081. Право

Досліджено правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алко-
гольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів, порядок виявлення
співробітниками правоохоронних органів та медичними працівниками у них ознак
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, характеристику та зіставлення даних
процесуальних дій.
Встановлено, що стан сп’яніння незалежно від його ступеня не звільняє особу від
кримінальної відповідальності. Така позиція закону має принципово важливе значення
для профілактики і запобігання ДТП, які вчиняються у стані сп’яніння.
Запропоновано доповнити «Інструкцію про порядок направлення громадян для
огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з викорис-
танням технічних засобів» нормативним визначенням поняття«сп’яніння».

1. Herasymenko O. I., Sudovamedytsyna: pidruchnykdlya VNZ [Trial medicine: a textbook for universities] / O. I. Herasymenko, A. H. Antonov, K. O. Herasymenko, N. O. Komissarova, M. L. Komissarov. Vyd. tretye, pererobl. dopov. – K.: KNT, 2016. – 630 p. 2. Zakon Ukrayiny «Pro sudovu ekspertyzu» [Law of Ukraine «On Judicial Expertise»] vid 25 lyutoho 1994 roku N 4038-XII [Elektronnyy resurs]. – Rezhymdostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 3. Instruktsiia Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy ta Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro poriadok vyiavlennia u vodiiv transportnykh zasobiv oznak alkoholnoho, narkotychnoho chy inshoho spianinnia abo perebuvannia pid vplyvom likarskykh preparativ, shcho znyzhuiut uvahu ta shvydkist reaktsii» [Instruction of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine «On the procedure for detecting signs of alcohol, narcotic or other intoxication or stay under the influence of drugs that reduce the attention and reaction speed of drivers from vehicles»] vid 09.11.2015 No. 1452/735 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15. 4. Instruktsiia Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro provedennia sudovo-medychnoi ekspertyzy» [Instruction of the Ministry of Health of Ukraine «On Forensic Medical Examination»] vid 17.01.95 No. 6 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95. 5. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses] vid 07.12.84 No. 8074- 10 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80732- 243 10/paran593#n593. 6. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 roku No. 2341-III [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 7. Medychnyi ohliad na stan spianinnia. poriadok provedennia ekspertyzy v narkolohichnomu dyspanseri [Medical examination of the state of intoxication. the procedure for conducting an examination in a narcological dispensary] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://stanislawow.webnode.com.ua. 8. Pravyla Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pravyla provedennia sudovo-medychnykh ekspertyz (doslidzhen) u viddilenniakhsudovo-medychnoitoksykolohii biuro sudovo-medychnoi ekspertyzy» [The rules of the Ministry of Health of Ukraine «Regulations for conducting forensic medical examinations (investigations) at the departments of medical and judicial toxicology Bureau of Forensic Medical Examination»] vid 17.01.95 No. 6 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0249-95?nreg=z0249-95&find=1&text=%.... 9. Steblynska O. S. Poniattia, vydy ta pravove znachennia stanu spianinnia [Concepts, types and legal meaning of the state of intoxication] /O. S. Steblynska // Forum prava. – 2010. – No. 4. – P. 859–864 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10coczcc.pdf. 10. Holovni prychyny DTP ta statystyka smertnosti [The main causes of the accident and mortality statistics] / tsn.ua. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://tsn.ua/auto/news/u-mvs-nazvali-golovni-prichinidtp- ta-statistiku-smertnosti-1185300.html. 11. Chomu kilkist «pianykh» DTP ne zmenshuietsia z posylenniam pokarannia? [Why is the number of «drunk» accidents not decreasing with increasing penalties?]/ Ukrinform [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/ 2500439-comu-kilkist-panih-dtp-ne-zmensuetsa-z-posilennam-pokaranna.html.

Sybirna R., Gapyak S. Legal regulation of the judicial-medical examination of alcohol and drug addiction in driversof vehicles