і життя і дельоз і література (Коментар до українського перекладу есе Жиля Дельоза «Література і життя»)

https://doi.org/10.23939/shv2019.01.076
Надіслано: Березень 10, 2019
Прийнято: Квітень 10, 2019
Автори:
1
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after Stepan Gzhytskyi

Есе Жиля Дельоза «Література і життя» було опубліковане у 1993 році у збірнику «Критика і клініка». Твір перекладений українською мовою вперше. В есе французький філософ експонує власне тлумачення літератури та літературного процесу. Текст насичений концептами та ідеями, розробленими та запропонованими Дельозом у попередніх творах. Насамперед у таких, як «Пруст та знаки»,  «Логіка сенсу», «Золя і тріщина», «Анти-Едіп», «Кафка, за меншу літературу» «Тисяча Плато», «Діалоги».

Тексти Дельоза переповнені концептами та різними концептуальними іграми. Надзвичайно важливо для перекладача точно це відтворити. Адже на цьому зведена уся філософія Дельоза. Концепція українського перекладу есе «Література і життя» полягає якраз у максимально точному (за можливості) відтворенні не лише концептів, але й концептних відтінків та різноманітних спричинених ними трансформацій.

 

Deleuze, G. (1987). Qu’est-ce que l’acte de création? Retrieved from https://www.webdeleuze.com/textes/134       

Deleuze, G., Guattari, F. (1980). Rhizome / Mille plateaux // Сapitalisme et chizophrénie, V. 2, 9-37. Paris: Minuit.        

Deleuze, G. (1972). L’Anti-Oedipe / Сapitalisme et chizophrénie, V. 1. Paris: Minuit.   

Deleuze, G., Parnet, C. (1996). Dialogues. Paris: Champs.