Окремі проблеми програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 роках: порівняльний аналіз

https://doi.org/10.23939/shv2019.02.014
Надіслано: Вересень 10, 2019
Прийнято: Жовтень 15, 2019
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

У статті аналізуються окремі проблеми виборчих програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 років (Західна Галичина, Польща).

Здійснено ідеологічну та програмну детермінацію польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проекту ParlGov.

Виборчі програми польських політичних партій в Республіці Польща опрацьовано за такими критеріями, як: 1) заборона комуністичним чиновникам виконувати політичні функції, ставлення до комуністичної спадщини; 2) роль католицької церкви (відокремлення держави від церкви), а також проблеми, щодо яких польські виборці в міру погоджуються: 3) вступ в Європейський Союз; 4) закордонна політика щодо Росії; 5) закордонна політика щодо України; 6) участь і розширення НАТО.

Показано, що виборчі програми правих партій чи правоцентристських партій мають спільні риси, зокрема підтримку католицької церкви в Польщі, негативне ставлення до комуністичної спадщини, попередження про ставлення до Росії, як правило, більше проєвропейська та євроатлантична орієнтація. Також було доведено, що серед усіх політичних утворень лише виборчий комітет СЛД у своїх виборчих програмах 1993 та 1997 рр. виступала за рішуче відокремлення католицької церкви від держави. Більшість політичних партій, які перемогли в Західній Галичині, мають консервативну, християнсько-демократичну або націоналістичну ідеологію.

Döring, H. (2016). Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. In University of Bremen: Centre for Social Policy Research. Retrieved from http://www.parlgov.org/

Państwowa Komisja Wyborcza. Retrieved from https://pkw.gov.pl/

Słodkowska, I. (2001). Wybory 1993. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Słodkowska, I. (2004). Wybory 1997. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Sula, P. (2018). Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wshodniej w latach 1989-2016, Wrocław: Księgarnia Akademicka.

Sokół,W. (2003). Partie polityczne i system partyjny w Polscew latach 1991-2001, (s. 197-198). In W. Sokół, M. Żmigrodski (Red.). Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki polityzcnej, 197-198. Lublin: Wydaw.  UMCS.

The Manifesto Project Dataset. Retrieved from https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/ cmp_dashboard_dataset/

Wołek, A.(2014). Szkoły polskiej demokracji: wybory i polityka. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.