Архетипний підхід у сучасних українських дослідженнях соціальної діяльності: досвід української школи архетипіки

https://doi.org/10.23939/shv2020.01.054
Надіслано: Жовтень 10, 2019
Прийнято: Березень 04, 2020
Автори:
1
Zhytomyr Ivan Franko State University

Ця стаття є частиною циклу оглядових матеріалів, що публікуються автором у межах дослідження “Архетипно-ціннісна детермінація діяльності: соціально-філософський аналіз”. За останні десятиліття в Україні проведено чимало якісних різноманітних наукових досліджень, які з’ясували роль і механізми впливу архетипів на соціальне буття. Ці комплексні дослідження започатковані Українською школою архетипіки. Огляд тематики деяких її заходів покладено в основу даної статті, як доказ об’єктивності та продуктивності архетипного підходу. Використано матеріали звіту 10-го теоретико-методологічного семінару “Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень”, наведено тематику виступів учасників задля орієнтації дослідника у найновіших напрямках застосування архетипного підходу.

Розглянуто перспективи розробки та впровадження серії ігор для дітей молодшого/середнього шкільного віку з персонажами-архетипами, укладання навчальної програми для старшокласників та студентів, яка би окреслила межі та специфіку ціннісних орієнтацій соціальної діяльності, створення тестових методик з визначення провідного архетипові-ціннісного символу соціальної діяльності, а також інтегрованого курсу професійного самовизначення. 

 

Афонін, Е., Плахтій, Т. (2019). Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень. Український соціум, 2 (69), 142-151.

Афонин, Е., Суший, О. (2011). Архетипика как новое научное направление междисциплинарных исследований проблем государственного управления як новий науковий напрям міждисциплінарних досліджень проблем державного управління. Ч. 3.: Государственное управление в XXI впеке: традиции и инновации. Москва: МГУ.

Макарова, А. (2020). Архетип як предмет досліджень у сучасній українській гуманітаристиці. Гілея: науковий вісник, 152 ( 1), 171-176.

Публічне управління: теорія та практика. (2010). Збірник наукових праць Асоціації докторів державного управління. Отримано з  http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C83c9b001-8b64-451c-967d-bf6b6c22c647.pdf

Публічне управління: теорія та практика. (2011). Збірник наукових праць Асоціації докторів державного управління. Отримано з http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C7c7ef4d7-12c7-44f4-84bc-7e395192237a.pdf

Публічне управління: теорія та практика. (2012). Збірник наукових праць Асоціації докторів державного управління. Отримано з http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5Cc19286c8-373d-4dd1-b2e8-e45ebdb9a27b.pdf

Публічне управління: теорія та практика. (2013). Збірник наукових праць Асоціації докторів державного управління. Отримано з http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C456dfa7d-f8d1-4901-aaa1-c237823cb99a.pdf

Публічне управління теорія та практика. (2014). Збірник наукових праць Асоціації докторів державного управління. Отримано з http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C3b6d3535-2fac-400e-817b-b9fdc9ea9fe8.pdf

Публічне управління : теорія та практика. (2015). Збірник наукових праць Асоціації докторів державного управління. Отримано з http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C92910332-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf