Серія «Інформаційні системи та мережі»

Видання серії «Інформаційні системи та мережі» збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» започатковано у 1997 р. З врахуванням нумерації збірника наукових праць першому випуску нової серії було присвоєно черговий номер 315. У вступній статті до цього номеру (1997, No 315) нової серії збірника наукових праць відповідальний редактор доктор техн. наук, професор В. В. Пасічник задекларував місію видання: високофахово висвітлювати «прикладні аспекти інформатики, зокрема питання побудови iнформацiйних систем та мереж, якi ґрунтуються на новітніх iнформацiйних технологіях та передових методиках їx побудови».

У збiрник матерiали відбиралися за такими тематичними роздiлами:

  • теоретичнi основи iнформатики та кiбернетики;
  • iнформацiйне моделювання, iнженерiя знань;
  • системи баз i банкiв даних та знань;
  • iнтелектуальнi системи прийняття рiшень;
  • розподiленi iнформацiйнi системи та мережi;
  • прикладнi iнформацiйнi системи та їx застосування.

Вісник індексується в Google Scholar.

Дата подачі статей

Статті у черговий номер Вісника приймаються до 1 березня 2018 року.