Інформаційна модель системи проведення тендерів великих проектів

2010;
: сс. 59 – 68
Автори: 
Чирун Л.В., Турок Ю.Р.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглядається задача створення інформаційної системи для проведення тендерів великих проектів. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. З урахуванням поставлених задач формуються вимоги до інтерфейсу та функціональності. У статті запропоновано модель дерева прийняття рішень, згідно з яким система надаватиме поради. Значну увагу приділено опису інформаційної моделі загалом та потокам даних.

1. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів: Новий світ-2000, 2003. – 424 c. 2. Берко А.Ю. Застосування баз даних: навч. посіб. / А.Ю. Берко, О.М. Верес. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 208 с. 3. Object Management Group, OMG SYSML Specification [Електронний ресурс] / Object Management Group – режим доступу: www. omg. org., 2006 4.Object Management Group. OMG Unified Modeling Language Specification [Електронний ресурс] / Object Management Group – режим доступу: www. omg. org., 2003. 5. Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні засоби” / Верховна Рада України. – К. 2003. 6. Постанова КМУ від 29.02.1996 р. № 266 “Про порядок формування й розміщення держ. замовлень на поставку продукції для держ. потреб і контролю за їхнім виконанням” / Кабінет Міністрів України. – К., 29.02.1996.