Інтелектуальна інформаційна система формування індивідуальної програми занять з бодібілдингу

2010;
: сс. 255-261
Автори: 
Шрам М.С., Кравець Р.Б.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
 

Розглянуто завдання створення інформаційної системи формування програми занять із бодібілдингу. Визначено ряд функцій, які повинна виконувати система. Розглянуто функціональну модель та модель даних системи.
 

1. Введение в бодибилдинг: Эволюция и история. [Електронний ресурс], Веселков Максим,– 2008. – Режим доступу: http://build-your-body.ru/info/book_1/glava1.htm. 2. Как силач XIX века Евгений Сандов стал «отцом» культуризма и бодибилдинга? [Електронний ресурс] / Владимир
Рогоза // Спорт и активный отдых – 2009. – Режим доступу: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n- 26674.3. Калянов Г. Н. CASE-технологии: Консалтинг в автоматизации бизнес-процессов. – 3-е изд. Калянов Г. Н. – К.: Горячая линия–Телеком, 2002. – 320 с. 4. Катренко А.В. Системний аналіз
об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів: Новий світ-2000, 2003. – 424 c. 5. Любовь Романчук. В Екатеринославе Иван Поддубный позировал и дрался [Електронний ресурс] // "Днепр вечерний". – 2009. – С.38. – Режим доступу: http://www.roman-chuk.narod.ru/2/
poddubnij.htm. 6. Сільвейструк Л.М. Розширена модель „сутність-зв’язок”: уточнення типів сутностей суперклас і підклас та типу зв’язку суперклас/підклас / Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2008. – Вип. 1. – С. 147–154