Propaganda, disinformation, strategic communication — how to improve cooperation in CEE region?

2020;
: 160-164
1
Institute of Central Europe, Lublin, Poland

Celem artykułu jest wskazanie możliwości i sposobów wspŁłpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, szczególnie w kontekście wpływu informacyjnego Rosji. Podstawą analizy jest założenie, Łe zagroŁenia informacyjne dla bezpieczeństwa społecznego mają charakter zewnętrzny i mają istotny wpływ na trwałość, warunki rozwoju, język, wzorce kulturowe, religijne i etniczne, tożsamość, tradycję i wartości w państwie. Zagrożenia informacyjne w państwah bałtyckich wynikają głŁwnie z manipulacji i kampanii dezinformacyjnych skierowanych do osŁb rosyjskojęzycznych. W państwach V4, w tym w Polsce, gdzie brak jest licznych mniejszości rosyjskojęzycznych, propagandŁ rosyjską wspierajŁ lokalne media prorosyjskie. Artykuł wskazuje na konieczność opracowania skutecznych mechanizmów walki z propagandą w mediach i promowania wartości demokratycznych. Celem państw powinno być tworzenie otwartego, pluralistycznego środowiska informacyjnego. Takie działania powinny być realizowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i sector prywatny oraz społeczeństwo obywatelskie, współpracujące w kwestii wymiany informacji. Strategie na rzecz przeciwdziałania dezinformacji powinny obejmować zapobieganie kryzysom, zarządzanie społeczeństwem, zarządzanie mediami społecznościowymi, wsparcie psychospołeczne i Łrodki prawne. Niezbędne są odbudowa zaufania do mediów i rozwŁj profesjonalnego dziennikarstwa. Brak umiejętności korzystania z nowych mediów, w połŁczeniu z populizmem i narracjami antyliberalnymi, zwiększą podatność społeczeństwa na inne zagrożenia.

 1. Čižik T. (2017). Russian Information Warfare in Central Europe. In Čižik T. (ed.), Information Warfare — New Security Challenge for Europe, Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs, 8–31.
 2. Hajduk J., Stępniewski T. (2015). Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty [Russia’s hybrid war with Ukraine: conditions and instruments]. Studia Europejskie, 4(76), 135–151.
 3. Hornik, R. (2016). A strategy to counter propaganda in the digital era. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 14(2), 61–74.
 4. Jiráček, L. (2016, December). Soft risks and threats to safety and security: the case of the Czech Republic. In. A. Visvizi, T. Stępniewski (Eds.), Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts, IESW Reports, 64–67.
 5. LSM (2016, February 11). Глава русскоязычного ТВ Эстонии: доверие зрителя пришло не сразу’ [The head of the Russian-speaking Estonian TV: the viewer trust did not come immediately]. LSM. LV, http://www.lsm.lv/ru/statja/obschestvo/novosti/glava-russkojazichnogotv-... prishlo-ne-srazu.a168679/ (2020-01-30).
 6. Milo D., Klingová K. (2017). The Vulnerability Index: Subversive Russian Influence in Central Europe, GLOBSEC Report. Budapest: Globsec Policy Institute. 
 7. Nimmo B. (2015, May 19). Anatomy of an Info-War: How Russia’s Propaganda Machine Works, and How to Counter It, StopFake.org, https://www.stopfake.org/en/anatomy-of-an-info-war-how-russia-s- propaganda-machine-works-and-how-to-counter-it (2020-02-11).
 8. Reichardt I. (2016). Russian propaganda in the West. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 2016, 14(2), 9–22.
 9. FEPS. (2016). Resisting Foreign State Propaganda in the New Information Environment: the case of the EU, Russia, and the Eastern Partnership countries, Foundation for European Progressive Studies — Brīvības un Solidaritātes Fonds.
 10. Smoleňová I., Chrzová B. (eds., 2017, November). United We Stand, Divided We Fall: The Kremlin’s Leverage in the Visegrad Countries. Prague: Prague Security Studies Institute (PSSI).
 11. Šuplata M. , Nič M. (2016), Russia’s information Was in Central Europe: new trends and counter-measures, GLOBSEC Report, Bratislava: GLOBSEC Policy Institute.
 12. Zaliznyak, Y. (2016). Information security and Russian aggression: Ukraine—EU—NATO hybrid response. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 14(2). 23–42.