discrete cosine transform

АНАЛІЗ ПОХИБКИ ОБЧИСЛЕННЯ ШВИДКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КЛАСУ ФУР'Є НА ПІДСТАВІ ЦИКЛІЧНИХ ЗГОРТОК

Проаналізовано особливості обчислювальної моделі дискретних перетворень класу Фур'є на підставі циклічних згорток для визначення алгоритмічної похибки розрахунку. На підставі підходу ефективного обчислення дискретного перетворення класу Фур'є довільного обсягу N, що ґрунтується на використанні твірного масиву для переформування дискретної базисної матриці перетворення у набір блочно-циклічних під матриць, розглянуто складові обчислювальних затрат. Ці складові обчислювальних затрат залежать від виду перетворення, обсягу та від блочно-циклічної структури ядра перетворення.

Аналіз ефективності вейвлет-перетворення в задачах прихованого передавання даних.

Вбудовування цифрових водяних знаків сьогодні є одним з найефективніших засобів захисту інтелектуальної власності. Виконано порівняльний аналіз різних вейвлетів, досліджено характеристики при різних коефіцієнтах вбудовування та вбудовування в різні області перетворення для методів прихованого передавання даних на основі вейвлетів.