Аналіз ефективності вейвлет-перетворення в задачах прихованого передавання даних.

Authors: 

Астраханцев А., Вовк О.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Вбудовування цифрових водяних знаків сьогодні є одним з найефективніших засобів захисту інтелектуальної власності. Виконано порівняльний аналіз різних вейвлетів, досліджено характеристики при різних коефіцієнтах вбудовування та вбудовування в різні області перетворення для методів прихованого передавання даних на основі вейвлетів.