Вісник № 503, 2004

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка». –  2004. – № 503. – 196 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 7 від 18.02.2004)

 

Вісник видано завдяки фінансовій підтримці Інституту менеджменту та економіки Національного університету «Львівська політехніка»

(директор інституту –  професор, д-р екон. наук О. Кузьмін)

У цьому випуску

(49 статті)
Євгенія Карпіловська1, Ольга Кочерга2, Євген Мейнарович3
сс. 3–8.
Антанас Сметона1, Валентин Кулинич2
сс. 11–14
Людмила Боярова
сс. 27–29
Софія Левіна, Ірина Требульова
Михайло Гінзбург
сс. 29–33
Людмила Пшенична1, Наталія Шишкіна2
сс. 48–52
Володимир Козирський1, Олександер Маловічко2
сс. 82–85
Микола Пилипенко1, Володимир Калашник2, Ірина Корнейко3
сс. 86–88
Юрій Іщук1, Євген Кобилянський1, Світлана Коваленко2, Богдан Ярмолюк1
сс. 118–120
Володимир Дубічинський, Людмила Васенко, Оксана Кримець
сс. 137–140