Анатолій Івченко

Національний університет «Львівська політехніка»

Анатолій Івченко народився 8 березня 1953 р. у м. Харків. 1979 р. закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького (філологічний факультет). Працював науковим співробітником у Харківському державному університеті ім. М.Горького (1984–1990), старшим викладачем кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (1990–1991), доцентом кафедри україно-та слов’янознавства Харківського державного технічного університету сільського господарства (1991–1996), завідувачем кафедри українознавства Харківського гуманітарного інституту «Народна Українська Академія» (1996–1999), надзвичайним професором кафедри української філології Університету Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (1999–2000), доцентом кафедри літератури Харківської державної академії культури (1999–2001), завідувачем кафедри мовних дисциплін Львівського інституту пожежної безпеки МНС України (2001–2004), доцентом кафедри прикладної лінгвістики Університету «Львівський Ставропіґіон» (2004–2005). Від січня 2005 р. по вересень 2006 р. працював відповідальним секретарем Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології. З вересня 2006 року працював на посаді провідного наукового працівника при відділі аспірантури Національного університету «Львівська політехніка». З листопада 2008 по вересень 2013 р. працював на посаді м.н.с. Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології.

1987 р. захистив у Ленінграді кандидатську дисертацію на тему: «Ідеографічний та ареальний опис фразеології верхньолужицької мови». Вчене звання доцента отримав 1994 р. Зараз працює над докторською дисертацією «Українська народна фразеологія: ономасіологічний, ареальний, етимологічний аналіз».

Автор понад 100 наукових праць зі слов’янської фразеології, лексикографії та бібліографії, у тому числі 16-ти книжок, з них 8-ми словників (перекладних, тлумачних, фразеологічних, орфографічного тощо), виданих в Україні, Німеччині, Польщі та Словаччині.

Член Комісії слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів, член редакційної колегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» та «Збірника Харківського історико-філологічного товариства»,  голова правління Харківського історико-філологічного товариства (1991–1999), член бюро Міжнародної асоціації україністів (1993–1999).

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House