Вісник № 620, 2008

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 648. – 152 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

 Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 19 засідання від 24.01.2009р.)

 

In this Number

(33 papers)
Ігор Кульчицький, Богдан Філь
сс. 88–91
Богдан Рицар, Роман Рожанківський, Roman Mykulchyk
сс. 143–146