Luibov Timoshyna

Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University
31, Vladimirskaya St., 93000 Rubizhne, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House