Volume 12, Number 3, 2018

In this Number

(25 papers)
Emmy Yuanita, Harno Dwi Pranowo, Dwi Siswanta, Respati Tri Swasono, Mustofa, Abdul Karim Zulkarnain, Jufrizal Syahri, Jumina
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.290
pp. 290-295
Mohd Jumain Jalil, Siti Khatijah Jamaludin, Ahmad Rafizan Mohammad Daud
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.296
pp. 296-299
Maryna Stasevych, Viktor Zvarych, Semen Khomyak, Volodymyr Lunin, Nazarii Kopak, Volodymyr Novikov, Mykhailo V. Vovk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.300
pp. 300-304
Arjumandbanu Abdulwahab Kittur , Gattumane Motappa Madhu, Sudhina Hulagurmath Rashmi, Sowmya Surapanhalli Rajanna, Naveenkumar Ashok Yaranal
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.310
pp. 310-317
Mariia Yakoviv, Nataliia Fihurka, Nataliia Nosovа, Volodymyr Samaryk, Т. М. Vasylyshyn, S. B. Hermanovych, Stanislav Voronov, Serhii Varvarenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.318
pp. 318-325
Bella Prelina, Januardi Wardana, Ahya Isyatir R., Zakiyatus Syukriyah, Siti Wafiroh, Yanuardi Raharjo, Murobbiyatul Wathoniyyah, Alfa Akuista Widati, Mochamad Zakki Fahmi
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.331
pp. 331-336
Andriy Khokhlov, Volodymyr Strelko, Liudmyla Khokhlova
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.337
pp. 337-340
Volodymyr Starchevskyy, Viktoriia Ribun, Sergiy Kurta, Olga Hatsevych
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.346
pp. 346-354
Yuriy Prysiazhnyi, Mariia Shved, Serhiy Pyshyev, Halyna Bilushchak, Anastasia Pyshieva
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.355
pp. 355-364
Bohdan Korchak, Oleh Hrynyshyn, Taras Chervinskyy, Igor Polyuzhin
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.365
pp.365-371
Mohamad Reza Khademolhosseini, Iman Mobasherpour, Davoud Ghahremani
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.372
pp. 372-378
Michael Bratychak, Olena Astakhova, Yuriy Prysiazhnyi, Mariia Shved, Olena Shyshchak, Jacek Namiesnik, Marta Plonska-Brzezinska
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.379
pp. 379-385
Victoria Vorobyova, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba, Inna Trus, Svitlana Frolenkova
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.03.410
pp. 410-418
Liudmyla Babyak, Olexandra Matsyak
pp. l-ll
Michael Bratychak
pp. lll-lV