Mohd Jumain Jalil

Universiti Teknologi Mara, Cawangan Pulau Pinang, Jalan Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh, Pulau Pinang, Malaysi

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House