Mykola Zubkov

Technical Committee for Scientific and Technical Terminology Standardization, National University Lviv Polytechnic

Зубков Микола Григорович народився 6 липня 1949 р. у м. Крюків Кременчуцького р-ну Полтавської обл.

1964 р., по закінченні 8 класів міської СШ № 7, був зарахований до МПТУ № 6, яке закінчив 1966 р. Працюючи слюсарем Крюківського ваґонобудівельного заводу, рівнобіжно навчався у вечірній школі, 11 класів якої закінчив 1967 р.

1968 р. вступив на хормайстерський відділ Олександрійського культосвітнього училища Кіровоградської обл., яке закінчив 1971 р. за фахом клубний працівник. Того ж року був зарахований до драмстудії з підготовки акторських кадрів при Харківському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка, по завершенні якої працював до 1987 р. актором, режисером і завідувачем літературної частини.

Від 1974 до 1980 р. заочно навчався на філологічному ф-ті Харківського держуніверситету (українська мова й література).

Від 1987 р. працював редактором аґенції «Союзреклама», директором підліткового клубу, заступником директора з виховної роботи та викладав українську мову й літературу в середніх, спеціяльних і вищих закладах Харкова.

Від 1996 р. − у Харківському національному ун-ті ім. В. Каразіна на філологічному, а від 1999 до 2014 на філософському ф-ті − доцент катедри українознавства (викладач української ділової мови).

Від вересня 2014 р. м. н. с. ТК СНТТ у Національному університеті «Львівська політехніка», відповідальний секретар редакційної колегії Вісника НУ «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

Автор і укладач низки довідників, підручників, двомовних перекладних словників (понад 50 найменувань), які отримали відповідний ґриф Міносвіти і науки й були відзначені дипломами на конкурсах. 2009 р. було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Коло наукових інтересів: лексикографія, термінологія, проблеми та історія українського правопису, Шевченкознавство.

[праці й публікації]

Вікіпедія

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House