O. Kochetkov

О. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
1 Kovalska str., Odesa

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House