Volume 885, 2017

In this Number

(22 papers)
Yuriy Bobalo, Myroslav Kiselychnyk, M. Melen, F. Pavlov
pp. 3 - 7
Volodymyr Shkliarskyi, Yu. Matiieshyn, Yurii Balaniuk, V. Minziuk
pp. 15 - 21
Mykhaylo Klymash, Viktoria Romanchuk, A. Polishchuk, O. Panchenko , M. Beshlei
pp. 22 - 30
M. Kyryk, N. Pleskanka, M. Pleskanka
pp. 31 - 40
V. Korchynskyi, K. Osadchuk, V. Kildishev
pp. 41 - 44
M. Zakharchenko, V. Basov, O. Kochetkov, D. Holev, A. Kryl'
pp. 45 - 49
V. Hladkykh, O. Toroshanko
pp. 68 - 75
I. Yaremchuk, H. Petrovska, V. Fito, Ya. Bobytskyi
pp. 97 - 102
T. Bulavinets, I. Yaremchuk, Ya. Bobytskyi
pp. 136 - 140
H. Petrovska, I. Yaremchuk, I. Murvai, V. Fito, Ya. Bobytskyi
pp. 141 - 146