Roman Mysak

Technical Committee for Scientific and Technical Terminology Standardization, National University Lviv Polytechnic

У 1985 році закінчив Львівський державний університет ім. I. Франка за спецiальнiстю прикладна математика, присвоєно квалiфiкацiю математик. З 1985 до 1988 р. – навчання в аспірантурі Київського державного університету за спеціальністю теорія ймовірностей та прикладна статистика. По закінченні аспірантури з 1988 до 1995 р. працював у науково-дослідній частині Львівського державного університету ім. І. Франка, факультет прикладної математики. Займав посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, асистента кафедри. З 1996 року працював на посаді старшого наукового співробітника термінологічної лабораторії (НДЛ-89) при ТК СНТТ у Національному університеті «Львівська політехніка». З 2010 року відповідальний секретар ТК СНТТ (ТК 19).

Відповідає за видавничу діяльність ТК СНТТ, у т.ч. за термінографічну серію СловоСвіт, Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» тощо.

Автор більше 30 наукових праць з теорії мінімаксного оцінювання, оброблення зображень, термінології та термінографії.

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House