Вісник № 490, 2003

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка». – 2003. –  № 490. – 158 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань. У статтях збережено авторський стиль. Вісник розраховано на науковців і фахівців різних галузей знань, а також усіх зацікавлених термінологією.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 15 від 25.02.2003)

 

In this Number

(25 papers)
І. Карамишева
сс. 133–141