Receiver Unit Wireless Security System

2019;
: pp. 72 - 79
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The paper deals with the construction and principle of operation of the wireless security receiver unit. The device is based on the highly sensitive superheterodyne ARF receiver

 1. Mokrenko P. V. Elementy i prystroi fizychnoi i elektronnoi okhorony obiektiv. Lviv, vyd-vo “Feniks”, 2000. 185 s.
 2. Mokrenko  P.  V.  Klasyfikatsiia  tekhnichnykh  zasobiv  okhoronno-pozhezhnoi  syhnalizatsii.  –  Zbirnyk naukovykh prats No. 27 “Kompiuterni tekhnolohii drukarstva”. Lviv, 2012. S. 230–234.
 3. Mokrenko  P.  V.  Pro  systemnu  kontseptsiiu  zabezpechennia  bezpeky  obiektiv.  Visnyk  NU  “Lvivska politekhnika” No. 551 “Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia”. Lviv: Vydav. NU “LP”, 2006. S. 53–57.
 4. Volhonskiy V. V. Ustroystva ohrannoy signalizatsii. Sankt-Peterburg, izdatelstvo “Ekopolis i kultura”, 200. 312 s.
 5. Baranov V. N. Primenenie mikrokontrollerov AVR: shemyi, algoritmyi, programmyi. M.: Dodeka, 2004. 288 s.
 6. Belov A. V. Sozdaem ustroystva na mikrokontrollerah. SPb.: Nauka i Tehnika, 2005. 304 s.
 7. Belov A. V. Samouchitel po mikroprotsessornoy tehnike. SPb.: Nauka i Tehnika, 2003. 256 s.
 8. VasilEv A. E. Mikrokontrolleryi. Razrabotka vstraivaemyih prilozheniy: Ucheb. posobie. SPb.: Izd-vo SPbGPU, 2003. 210 s.
 9. http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/radio/rr-701r.pdf. 
 10. http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/datchik/rr-104.pdf. 
 11. http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/datchik/ch4hr.pdf.