Receiver Unit Wireless Security System

2019;
: cc. 72 - 79
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Розглянуто побудову та принцип роботи блоку приймача бездротової охоронної системи. Пристрій базується на високочутливому супергетеродинному приймачеві АRF.

 1. Мокренко  П.  В.  Елементи  і  пристрої  фізичної  і електронної  охорони  об’єктів.  Львів:  Вид-во “Фенікс”, 2000. 185 с.
 2. Мокренко П. В. Класифікація технічних засобів охоронно-пожежної сигналізації // збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. Львів, 2012. № 27. С. 230–234.
 3. Мокренко  П.  В.  Про  системну  концепцію  забезпечення  безпеки  об’єктів  //  Вісник Нац.  ун-ту “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. Л., 2006. № 551 С. 53–57.
 4. Волхонский В. В. Устройства охранной сигнализации. СПб.: Издательство Экополис и культура, 200. 312 с.
 5. Баранов В. Н. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы. М.: Додэка, 2004. 288 с.
 6. Белов А. В. Создаем устройства на микроконтроллерах. СПб.: Наука и техника, 2005. 304 с.
 7. Белов А. В. Самоучитель по микропроцессорной технике. СПб.: Наука и техника, 2003. 256 с.
 8. Васильєв А. Е. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений: учеб. пособ. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. 210 с.
 9. http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/radio/rr-701r.pdf.
 10. http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/datchik/rr-104.pdf.
 11. http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/datchik/ch4hr.pdf.