Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів

2010;
: pp. 55 – 59
Автори: 
Мотика І. І., Недоступ Л. А., Нестор Н. І.

І. І. Мотика1, Л. А. Недоступ2, Н. І. Нестор2

Національний університет «Львівська політехніка»:

  1. кафедра систем автоматизованого проектування.
  2. кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань.

Possibility of modeling statistical characteristics of technological processes at the syages of their design is considered in the paper. Models of technological operations enabling formation of difficult schema of technological processes are examined. Models are oriented to calculation of statistical characteristics with application of characteristic functions.

1. Пугачев В.С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. – М.: ГФМЛ, 1960. 2. Нестор Н.І. Застосування характеристичних функцій для аналізу похибок технологічних процесів // В зб.: “Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки”. Тези доп. 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. – Львів, 1997. 3. Мотика І.І., Нестор Н.І Аналіз похибок технологічних операцій з використанням характеристичних функцій // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1998. – № 327:”Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. 4. Мотика І.І., Недоступ Л.А., Нестор Н.І. Моделі технологічних процесів для статистичного аналізу // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – № 651:”Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. 5. Мотика І.І., Недоступ Л.А., Нестор Н.І. Стандартний розподіл імовірностей для аналізу похибок технологічних процесів // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – № 564:”Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. 6. Моделі операцій контролю для аналізу точності технологічних процесів // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – № 444:”Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. 7. Бобало Ю.А., Кіселичник М.Д., Недоступ Л.А. Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіоелектронної апаратури / За ред. Л.А. Недоступа. – Львів: Держ. ун-т “Львівська політехніка”, 1996.