Особливості побудови програмного забезпечення системи моніторингу навколишнього середовища

2011;
: pp. 31 – 34
Authors: 

Марікуца У., Березюк Б., Фармага І.

У. Марікуца1, Б. Березюк2, І. Фармага1

Національний університет «Львівська політехніка»:

  1. кафедра систем автоматизованого проектування;
  2. кафедра захисту інформації.

Developed algorithms and software modules analyzing system involving two modes of operation (training or monitoring), two types of monitoring (search for a given substance or recognition known), the use of which depends on the intensity and destabilizing factors control the duration requirements.

1. Lobur M., Marikutsa U. Application Of The Embedded Analysing Systems For The Detection Of Dangerous Substances // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.32–35. 2. Марікуца У., Березюк Б., Іванців Р. Методологія побудови інформаційно-вимірювальниї системи для виявлення в довкіллі хімічних речовин // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів. – 2010. – № 685. – C. 178–181. 3. Іванців Р.-А.Д., Марікуца У.Б. Побудова вбудованої системи аналізу складу довкілля // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". – Львів. – 2006. – № 564. – С. 26–30. 4. Марікуца У.Б. Автоматизована аналізуюча система моніторингу газового середовища // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – 2008. – Вип. 45. – С. 123–131. 5. Марікуца У., Лобур М., Березюк Б. Ідентифікація хімічних речовин при моніторингу повітряного середовища мультисенсорною автоматизованою системою // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства". – 2008. – № 19. – С. 83–92.