Особливості побудови програмного забезпечення системи моніторингу навколишнього середовища

2011;
: ст. 31 – 34
Authors: 

Марікуца У., Березюк Б., Фармага І.

У. Марікуца1, Б. Березюк2, І. Фармага1

Національний університет «Львівська політехніка»:

  1. кафедра систем автоматизованого проектування;
  2. кафедра захисту інформації.

Розроблено алгоритми роботи та програмні модулі системи аналізу, які передбачають два режими роботи: навчання або моніторинг, два види моніторингу (пошук заданої речовини або розпізнавання відомої), використання яких залежить від інтенсивності дестабілізуючих факторів та вимог тривалості контролю.

1. Lobur M., Marikutsa U. Application Of The Embedded Analysing Systems For The Detection Of Dangerous Substances // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.32–35. 2. Марікуца У., Березюк Б., Іванців Р. Методологія побудови інформаційно-вимірювальниї системи для виявлення в довкіллі хімічних речовин // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів. – 2010. – № 685. – C. 178–181. 3. Іванців Р.-А.Д., Марікуца У.Б. Побудова вбудованої системи аналізу складу довкілля // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". – Львів. – 2006. – № 564. – С. 26–30. 4. Марікуца У.Б. Автоматизована аналізуюча система моніторингу газового середовища // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – 2008. – Вип. 45. – С. 123–131. 5. Марікуца У., Лобур М., Березюк Б. Ідентифікація хімічних речовин при моніторингу повітряного середовища мультисенсорною автоматизованою системою // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства". – 2008. – № 19. – С. 83–92.