Volume 4, Number 1, 2022

In this Number

(10 papers)
D. Korpyljov, A. Zdobytskyi, U. Marikutsa, V. Tomyuk, R. Panchak
DOI: https://doi.org/10.23939/cds2022.01.001
pp. 1 - 8
Mykhaylo Melnyk, K. Pytel, Mariia Orynchak, V. Tomyuk, Volodymyr B. Havran
DOI: https://doi.org/10.23939/cds2022.01.107
pp. 107 - 116