Volume 5, Number 1, 2023

In this Number

(15 papers)
Kostiantyn Kolesnyk, Marat Khusnutdinov, Roman Trochimczuk, Iryna Artyshchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/cds2023.01.008
8-18
Yurii Hasiuk, Andrianna Yovbak, Mykhaylo Melnyk, Roman Vynarovych, Ivan Popovych
DOI: https://doi.org/10.23939/cds2023.01.071
71-81
Petro Kosobutskyy, Anastasiia Yedyharova, Taras Slobodzyan
DOI: https://doi.org/10.23939/cds2023.01.121
121-127