Класифікація засобів модульної взаємодії між клієнтом і сервером

Автори: 
Морозов Ю.В., Пастернак І.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Запропоновано варіант класифікації засобів взаємодії між клієнтською і серверною програмами.

1. Chris Giametta “Pro Flex on Spring”, 2009. – p. 445. 2. Роберт Дж. Оберг “Технология COM + Основы и программирование = Understanding and Programming COM+: A Practical Guide to Windows 2000 First Edition”. – М.: Вильямс, 2000. – С. 480. 3. Липаев В.В. “Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты”. – М.: Синтег, 2001. – С. 246. 4. Макгрегор Дж., Сайкс Д. “Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения”. – К: Диасофт, 2002. – С. 432. 5. Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения. – М.: Вильямс, 2003. – С. 368. 6. Татарчук М. І. “Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник”. – К., 2005. – С. 245. 7. Мухамедзянов Н. “Java. Server applications”. – М: СОЛОН, 2003. – С. 267. 8. Орфалі Роберт, Ден Харкі “JAVA and CORBA in client server applications”. 9. Дуглас Камер, Девід Л. Стівенс // Сети TCP/IP, Т. 3. Разработка приложений типа клиент/сервер”. – М.: Вильямс, 2002. – С. 592. 10. Фленов М. Є. “Web-сервер глазами хакера: Проблемы бе