Комп'ютеризована база даних нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції

Authors: 

Любчик О. С., Микийчук М. М., Бубела Т. З.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції. Визначено основі пріоритети щодо якості та безпеки продуктів харчування, мета яких полягає у забезпеченні умов створення та споживання в Україні екологічно чистої харчо- вої продукції. Запропоновано використання комп’ютерної бази даних для ефективного застосування нормативно-правового законодавства у сфері безпеки та якості продукції

1. Белінська C., Орлова Н., Мотузка Ю. Товари і ринки. – 2011. – № 1. – С 176–182. 2. Маренич М.М., Аранчій С.В., Марюха Н.С. Контроль якості і безпека продуктів харчування в ЄС. Міжнародне законодавство в галузі харчового ланцюжка і потенціал України відповідності даним стандартам. – К., 2001. 3. Бубела Т.З., Воробець О.В. Безпечність та якість харчової продукції // Вісник НУ “ЛП” “Вимірювальна техніка та метрологія”. – 2010. – № 71. – С. 139–144. 4. Гордійчук Є.Г. Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкілля та продукції [Текст] / Є.Г. Гордійчук, І.А. Макарова, О.А. Ліпанова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Тези доп. 10-ї щорічної Всеукр. наук. конф. (Суми, 20–21 квітня 2010 року) / відп. за вип. О. М. Теліженко. – Суми: СумДУ, 2010. – Ч.1. – С. 61–64. 5. Пасічник В.В., Верес О.М. Системи баз даних та знань. – Кн. 1. – К.: Видавництво ПП “Магнолія 2006”, 2013. – 280 с.