DEVELOPMENT OF CHEMICAL EDUCATION AND SCIENCE IN LVIV POLYTECHNIC SCHOOL (1877–1918)

1
Lviv Polytechnic National University

On the 150th anniversary occasion of the Department of Chemical Technology at the Lviv Polytechnic National University founding, the activities of chemical departments and faculties at the time of Polytechnic School in 1877–1918 and the conditions of study of students was covered. Creation and transformation of chemical departments and the role of their leaders was considered. Scientific-pedagogical and public activities of famous scientists and teachers such as August Freund, Yulian Medvedskyi, Bronislaw Pawlewski, Roman Zaloziecki, Stefan Niementowski, Ignacy Moscicki, their contribution to development of Lviv Polytechnic and Galicia was characterized. 

1. Zajączkowski, W. (1894). C.k. Szkoła Politechniczna we Lwowie. Rys historyczny jej załoźenia i rozwoju, tudzieź stan jej obecny. - Lwów. Nakładem Szkoły Politechnicznej.
2. Schroeder, J. (1993). Historia Wydziału Chemicznego. Boberski, J., & Brzozowski, S. M. (Eds.). Politechnika Lwowska 1844-1945 (pp. 231-295). Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
3. Yavorskyi, V. & Blazhivskyi, K. (2011). Formation of chemical technology education and science in Lviv polytechnic national university. Chemistry & Chemical Technology, 5(2), I-VI.
4. Yavorskyi, V.T. & Blazhivskyi, K.I. (2015). Istoriia khimichnoi, khimiko-tekhnolohichnoi osvity i nauky u Lvivskii politekhnitsi (1844-1991). Lviv, Vyd-vo Lviv. politekhniky.
5. Mierzecki, R. (2015). Chemia w lwowskich uczelniach 1772-1945. Analekta. Studia i Materiały z Dziejow Nauki, 24(1), 85-129.
6. Popławski, Z. (1992). Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945. Wrocław, Zakład narodowy imienia Ossolińskich.
7. Boberski, J., & Brzozowski, S. M. (Eds.). (1993). Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
8. Ditchen, H. (2015). Die Politechnika Lwowska in Lemberg: Geschichte einer Technischen Hochschule im multinationalen Umfeld. Berlin: Logos Verlag.
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Wilhelm_Br%C3%BChl
10. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Pawlewski
11. Makitra, R. (2010). Bronislav Pavlievski - poperednyk fizyko-khemichnoho analizu u Lvovi. Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Khemiia i biokhemiia, XXV, 211-217.
12. Makitra, R. (2007). Roman Zalozetskyi - ohliad naukovoi diialnosti (1861-1918). Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Khemiia i biokhemiia, XVIII, 185-195.
13. Osadchuk, L. S. & Soroka, M. I. (2015). Ostap Voloshchak - vyznachnyi bioloh, doslidnyk karpatskoi flory (do 180-richchia vid dnia narodzhennia). Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy, 13, 294-295.
14. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Niementowski
15. Program Ces. Król. Szkoły Politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1894/95, 1902/03, 1905/06, 1906/07, 1913/14. Lwów, nakładem Szkoły Politechnicznej.
16. https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wiktor-syniewski
17. Rovenchak, A. (2020). Fizyka u lvivskykh navchalnykh zakladakh vid XVII stolittia. O. Petruk. Leopolis Scientifica. Nauka u Lvovi do seredyny XX stolittia. Chastyna II. Tochni nauky (pp. 219-286). Lviv: Artos.
18. https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/adam-maurizio
19. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mo%C5%9Bcicki
20. Zakharchuk, O. M. (2013). http://www.history.org.ua/?termin=Franko_P
21. Andrii Sova, A. (2020). https://photo-lviv.in.ua/dekil-ka-nevidomykh-dokumentiv-z-zhyttia-i-diia...
22. Szymkiewicz, D. (Ed.). (1932). Politechnika Lwowska, jej stan obecny i potrzeby. Lwów: pierwsza związkowa drukarnia.
23. Grzębski, E. B. (Ed.). (1902). Pamiętnik jubileuszowy: 1877-1902: Towarzystwo Politechniczne we Lwowie. Lwów.