Volume 4, Number 2

In this Number

(28 papers)
Serhiy Gerasymchuk, Ihor Poliuzhyn, H. V. Mel’nyk , Yu. P. Pavlovskiy, Valentyn Serheyev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.010
10-16
Bohdan Korchak, Oleh Hrynyshyn, Taras Chervinskyy, Serhiy Pyshyev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.033
33-39
Nataliya Monka, L. R. Zhurakhivska, M. S. Kurka, G. B. Shiуan, Yu. М. Semenchuk, Vira Lubenets
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.040
40-46
Nataliya Monka, Nataliya Stadnytska, I. R. Buchkevych, K. O. Kaplia, G. B. Shiуan, Vira Lubenets
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.047
47-53
Zh.P. Parashchyn, I. P. Lobur, A.O. Kyrychuk, O. R. Bryda, Nataliya Stadnytska
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.054
54-63
O. Ya. Ivanushun, O. S. Yaremkevych , Ihor Semeniuk, Оlena Karpenko, Nataliya Monka, Vira Lubenets
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.064
64-71
A. M. Krychkovska, N. M. Venhryn, L. D. Bolibrukh, O. I. Khomenko, H. F. Kuchmistrova, Ch. B. Bolibrukh
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.106
106-116
Yevgen Semenyshyn, Volodymyr Atamanyuk, Tetiana Rymar, Diana Kindzera, Oksana Dobrovetska
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.151
151-156
T. V. Humenetskyi, Mykhaylo Bratychak Jr., L. M. Bilyi, A. Boshchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.167
167-172
A. Kucherenko, О. Nikitchuk, Marta Kuznetsova, V. S. Moravskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.173
173-178
Volodymyr Levytskyi, Andrij Masyuk, Diana Katruk, M. V. Boiko, D. I. Ketchur
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.179
179-187
Oleksandr Grytsenko, Nataliia Baran, Ludmila Dulebova, Bohdan Berezhnyy
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2021.02.195
195-202