РОЗВИТОК ХІМІЧНИХ ОСВІТИ І НАУКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ (1877–1918)

1
Національний університет “Львівська політехніка”

З нагоди 150-річчя від дня заснування кафедри хімічної технології у Національному університеті “Львівська політехніка” висвітлено діяльність хімічних кафедр і факультету у часи Політехнічної школи в 1877–1918 роках, проаналізовано навчальний процес і матеріально-технічну базу підготовки інженерів-хіміків, умови навчання студентів.  Розглянуто створення і трансформацію хімічних кафедр, ролі їхніх керівників. Охарактеризовані науково-педагогічна та громадська діяльності відомих вчених і педагогів А. Фройнда, Ю. Медведського, Б. Павлевського, Р. Залозецького, С. Нементовського, їх внесок у розвиток Політехніки і Галичини.

1. Zajączkowski, W. (1894). C.k. Szkoła Politechniczna we Lwowie. Rys historyczny jej załoźenia i rozwoju, tudzieź stan jej obecny. - Lwów. Nakładem Szkoły Politechnicznej.
2. Schroeder, J. (1993). Historia Wydziału Chemicznego. Boberski, J., & Brzozowski, S. M. (Eds.). Politechnika Lwowska 1844-1945 (pp. 231-295). Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
3. Yavorskyi, V. & Blazhivskyi, K. (2011). Formation of chemical technology education and science in Lviv polytechnic national university. Chemistry & Chemical Technology, 5(2), I-VI.
4. Yavorskyi, V.T. & Blazhivskyi, K.I. (2015). Istoriia khimichnoi, khimiko-tekhnolohichnoi osvity i nauky u Lvivskii politekhnitsi (1844-1991). Lviv, Vyd-vo Lviv. politekhniky.
5. Mierzecki, R. (2015). Chemia w lwowskich uczelniach 1772-1945. Analekta. Studia i Materiały z Dziejow Nauki, 24(1), 85-129.
6. Popławski, Z. (1992). Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945. Wrocław, Zakład narodowy imienia Ossolińskich.
7. Boberski, J., & Brzozowski, S. M. (Eds.). (1993). Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
8. Ditchen, H. (2015). Die Politechnika Lwowska in Lemberg: Geschichte einer Technischen Hochschule im multinationalen Umfeld. Berlin: Logos Verlag.
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Wilhelm_Br%C3%BChl
10. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Pawlewski
11. Makitra, R. (2010). Bronislav Pavlievski - poperednyk fizyko-khemichnoho analizu u Lvovi. Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Khemiia i biokhemiia, XXV, 211-217.
12. Makitra, R. (2007). Roman Zalozetskyi - ohliad naukovoi diialnosti (1861-1918). Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Khemiia i biokhemiia, XVIII, 185-195.
13. Osadchuk, L. S. & Soroka, M. I. (2015). Ostap Voloshchak - vyznachnyi bioloh, doslidnyk karpatskoi flory (do 180-richchia vid dnia narodzhennia). Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy, 13, 294-295.
14. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Niementowski
15. Program Ces. Król. Szkoły Politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1894/95, 1902/03, 1905/06, 1906/07, 1913/14. Lwów, nakładem Szkoły Politechnicznej.
16. https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wiktor-syniewski
17. Rovenchak, A. (2020). Fizyka u lvivskykh navchalnykh zakladakh vid XVII stolittia. O. Petruk. Leopolis Scientifica. Nauka u Lvovi do seredyny XX stolittia. Chastyna II. Tochni nauky (pp. 219-286). Lviv: Artos.
18. https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/adam-maurizio
19. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mo%C5%9Bcicki
20. Zakharchuk, O. M. (2013). http://www.history.org.ua/?termin=Franko_P
21. Andrii Sova, A. (2020). https://photo-lviv.in.ua/dekil-ka-nevidomykh-dokumentiv-z-zhyttia-i-diia...
22. Szymkiewicz, D. (Ed.). (1932). Politechnika Lwowska, jej stan obecny i potrzeby. Lwów: pierwsza związkowa drukarnia.
23. Grzębski, E. B. (Ed.). (1902). Pamiętnik jubileuszowy: 1877-1902: Towarzystwo Politechniczne we Lwowie. Lwów.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 2jpeBfrqixGakj8QbxjPNruSdGKqXCvQCrlB1EwE4QE [:db_insert_placeholder_1] => 2jpeBfrqixGakj8QbxjPNruSdGKqXCvQCrlB1EwE4QE [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.239.117.1 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:25706;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 14:14:11.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679915651 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).