STUDY OF THE COMPOSITION OF DRUGS FOR THE TREATMENT OF DISEASES OF THE NOSE CAVITY

2021;
: 54-63
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
National University Lviv Polytechnic

Drugs of group R01, according to the АTC- classification used in the treatment of diseases of the nasal cavity by composition and dosage form, were studied. The dependence of the therapeutic effect of drugs on the chemical structure of the active substance, possible combinations of active substances belonging to different pharmacological groups (sympathomimetics, corticosteroids, and antihistamines), which determine their specific effect on the human body, are analyzed. These active substances are found in both mono- and multi-component drugs. In combination drugs, other compounds of natural and synthetic origin are also used to enhance the therapeutic effect.

1. Yevropeiska baza danykh statystychnoi informatsii «Zdorovia dlia vsikh» (2021). Retrieved from http://medstat.gov.ua/ukr/normdoc.html [in Ukrainian]
2. Spetsializovane medychne internet-vydannia dlia likariv, provizoriv, farmatsevtiv, studentiv medychnykh i farmatsevtychnykh vuziv «Kompendium» (2021). Retrieved from https://compendium.com.ua [in Ukrainian]
3. Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy (2021). Retrieved from http://www.drlz.com.ua [in Ukrainian]
4. GeoApteka (2021). Retrieved from https://geoapteka.com.ua [in Ukrainian]
5. Liky Kontrol (2021). Retrieved from http://likicontrol.com.ua [in Ukrainian]
6. Tabletki.UA (2021) Retrieved from https:// tabletki.ua [in Ukrainian]
7. Kirtsreesakul V., Khanuengkitkong T., Ruttanaphol S. (2016). Does oxymetazoline increase the efficacy of nasal steroids in treating nasal polyposis? Am J Rhinol Allergy, 30(3), 195-200. doi: 10.2500/ajra.2016.30.4294
https://doi.org/10.2500/ajra.2016.30.4294
8. Chaika L. O., Deieva T. V., Nikitina N. S., Tymchenko O. V., Libina V. V., Andrianova T. V., Bezuhla O. P. (2018). Eksperymentalne doslidzhennia farmakolohichnoi aktyvnosti nazalnoho spreiu mometazonu z oksymetazolinom. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 4-5, 42-52. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/flt_2018_4-5_8
9. Meltzer E. O., Bernstein D. I., Prenner B. M., Berger W. E., Shekar T., Teper A. A. (2013). Mometasone furoate nasal spray plus oxymetazoline nasal spray: short-term efficacy and safety in seasonal allergic rhinitis.American journal of rhinology & allergy, 27(2), 102-108. doi: 10.2500/ajra.2013.27.3864
https://doi.org/10.2500/ajra.2013.27.3864
10. Trykhlib V. I., Tkachuk S. I., Marushchenko K. Iu., Maidaniuk V. P. (2016). Zakhvoriuvanist na hostri infektsii verkhnikh dykhalnykh shliakhiv mnozhynnoi abo nevyznachenoi lokalizatsii u tsyvilnoho naselennia ta viiskovosluzhbovtsiv u Kyievi ta Kyivskii oblasti. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia, 15, 5(2), 80-86. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2016_15_5(2)__23
11. Trykhlib V. I., Zadorozhna V. I., Tkachuk S. I., Palatna L. O., Operchuk N. I. (2016). Zakhvoriuvanist na hostri infektsii verkhnikh dykhalnykh shliakhiv mnozhynnoi abo nevyznachenoi lokalizatsii sered dytiachoho naselennia Ukrainy. Aktualnaia ynfektolohyia, 3, 83-92. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2016_3_17
https://doi.org/10.22141/2312-413x.3.12.2016.81720
12. Dieieva Yu. V., Bezshapochnyi S. B. (2019). Preparaty mistsevoi antybakterialnoi terapii, yak skladova likuvannia zapalnykh zakhvoriuvan porozhnyny nosa ta prynosovykh pazukh. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1(148), 106-111. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2019_1%281%29__24 DOI 10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-106-111
https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-106-111
13. Bil B. N., Kushnir A. S., Nazarenko A. M. (2014). Preparaty Polideksa z fenilefrynom i Izofra v mistsevomu likuvanni rynolohichnykh zakhvoriuvan. Semeinaia medytsyna, 1, 85-88. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2014_1_19
14. Kukhtenko O. S., Hladukh Ye. V., Simonian L. S. (2017). Analiz vitchyznianoho rynku likarskykh zasobiv dlia likuvannia zapalnykh zakhvoriuvan dykhalnykh shliakhiv. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii,4(52), 42-49.
https://doi.org/10.24959/uekj.17.35
15. Reinecke S., Tschaikin M. (2017). Doslidzhennia vplyvu oksymetazolinu na tryvalist rynitu: rezultaty platsebo-kontrolovanoho podviinoho slipoho klinichnoho doslidzhennia u patsiientiv z hostrym rynitom. Klinichna imunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia, 7-8(104-105). 47-51. Retrieved from https://kiai.com.ua/ua/archive/2017/7-8%28104-105%29/pages-47-51/doslidz...