ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано склад лікарських препаратів відповідних форм групи R01 за АТС-класифікацією, що їх використовують під час лікування захворювань порожнини носа в Україні. Встановлено залежність терапевтичної дії моно- і багатокомпонентних препаратів від хімічної структури діючоїактивної або групи діючихактивних речовин. Виявлено комбінації діючихактивних речовин, які належать до різних фармакологічних груп (симпатоміметики, кортикостероїди та антигістамінні речовини), що зумовлюють їх специфічну дію на організм людини. У комбінованих препаратах застосовуються також інші сполуки природного і синтетичного походження для підсилення терапевтичного ефекту.

1. Yevropeiska baza danykh statystychnoi informatsii «Zdorovia dlia vsikh» (2021). Retrieved from http://medstat.gov.ua/ukr/normdoc.html [in Ukrainian]
2. Spetsializovane medychne internet-vydannia dlia likariv, provizoriv, farmatsevtiv, studentiv medychnykh i farmatsevtychnykh vuziv «Kompendium» (2021). Retrieved from https://compendium.com.ua [in Ukrainian]
3. Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy (2021). Retrieved from http://www.drlz.com.ua [in Ukrainian]
4. GeoApteka (2021). Retrieved from https://geoapteka.com.ua [in Ukrainian]
5. Liky Kontrol (2021). Retrieved from http://likicontrol.com.ua [in Ukrainian]
6. Tabletki.UA (2021) Retrieved from https:// tabletki.ua [in Ukrainian]
7. Kirtsreesakul V., Khanuengkitkong T., Ruttanaphol S. (2016). Does oxymetazoline increase the efficacy of nasal steroids in treating nasal polyposis? Am J Rhinol Allergy, 30(3), 195-200. doi: 10.2500/ajra.2016.30.4294
https://doi.org/10.2500/ajra.2016.30.4294
8. Chaika L. O., Deieva T. V., Nikitina N. S., Tymchenko O. V., Libina V. V., Andrianova T. V., Bezuhla O. P. (2018). Eksperymentalne doslidzhennia farmakolohichnoi aktyvnosti nazalnoho spreiu mometazonu z oksymetazolinom. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 4-5, 42-52. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/flt_2018_4-5_8
9. Meltzer E. O., Bernstein D. I., Prenner B. M., Berger W. E., Shekar T., Teper A. A. (2013). Mometasone furoate nasal spray plus oxymetazoline nasal spray: short-term efficacy and safety in seasonal allergic rhinitis.American journal of rhinology & allergy, 27(2), 102-108. doi: 10.2500/ajra.2013.27.3864
https://doi.org/10.2500/ajra.2013.27.3864
10. Trykhlib V. I., Tkachuk S. I., Marushchenko K. Iu., Maidaniuk V. P. (2016). Zakhvoriuvanist na hostri infektsii verkhnikh dykhalnykh shliakhiv mnozhynnoi abo nevyznachenoi lokalizatsii u tsyvilnoho naselennia ta viiskovosluzhbovtsiv u Kyievi ta Kyivskii oblasti. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia, 15, 5(2), 80-86. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2016_15_5(2)__23
11. Trykhlib V. I., Zadorozhna V. I., Tkachuk S. I., Palatna L. O., Operchuk N. I. (2016). Zakhvoriuvanist na hostri infektsii verkhnikh dykhalnykh shliakhiv mnozhynnoi abo nevyznachenoi lokalizatsii sered dytiachoho naselennia Ukrainy. Aktualnaia ynfektolohyia, 3, 83-92. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2016_3_17
https://doi.org/10.22141/2312-413x.3.12.2016.81720
12. Dieieva Yu. V., Bezshapochnyi S. B. (2019). Preparaty mistsevoi antybakterialnoi terapii, yak skladova likuvannia zapalnykh zakhvoriuvan porozhnyny nosa ta prynosovykh pazukh. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1(148), 106-111. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2019_1%281%29__24 DOI 10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-106-111
https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-106-111
13. Bil B. N., Kushnir A. S., Nazarenko A. M. (2014). Preparaty Polideksa z fenilefrynom i Izofra v mistsevomu likuvanni rynolohichnykh zakhvoriuvan. Semeinaia medytsyna, 1, 85-88. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2014_1_19
14. Kukhtenko O. S., Hladukh Ye. V., Simonian L. S. (2017). Analiz vitchyznianoho rynku likarskykh zasobiv dlia likuvannia zapalnykh zakhvoriuvan dykhalnykh shliakhiv. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii,4(52), 42-49.
https://doi.org/10.24959/uekj.17.35
15. Reinecke S., Tschaikin M. (2017). Doslidzhennia vplyvu oksymetazolinu na tryvalist rynitu: rezultaty platsebo-kontrolovanoho podviinoho slipoho klinichnoho doslidzhennia u patsiientiv z hostrym rynitom. Klinichna imunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia, 7-8(104-105). 47-51. Retrieved from https://kiai.com.ua/ua/archive/2017/7-8%28104-105%29/pages-47-51/doslidz...