DRYING OF THE MICROSPHERE FOR THE MANUFACTURE OF HEAT-INSULATING DRY BUILDING MIXES

2022;
: 133-139
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

A promising area for the production of heat-insulating dry building mixes is the use of the microsphere of thermal power plants, that will promote the formation of thermal insulation, strength, chemically and thermally stable properties of products. To dry the microsphere, a filtration method was proposed which consists in filtering the heat agent through the porous structure of the material in the direction "material - perforated grate". The investigated results of the heat agent temperature and velocity effect on the drying process duration of microsphere and obtained values of heat transfer coefficients from heat agent to microsphere particles α = 35 ÷ 72 W/m2.K allow to calculate energy consumption for the implementation of the drying process and to choose optimal technological parameters for it intensification.

1. https://naopte.com/ua/a428121-utepliteli-analiz-rynka.html
2. Rudavskyy A., Oleynyk Y. (2001), Sukhye stroytelʹnye smesy. Sostoyanye y nekotorye tendentsyy razvytyya ukraynskoho rynka. Stroytelʹnye materyaly, № 3, S. 17-20.
3. Smachylo, V., Blazhko, V., Khalina, V. (2016), Stratehichni aspekty tsinoutvorennya na rynku sukhykh budivelʹnykh sumishey v ukrayini, Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny, № 38, S. 51-64.
4. Ocheretnyy, V., Bondar, A. (2011). Perspektyvy vyrobnytstva i vykorystannya poryzovanykh sukhykh budivelʹnykh sumishey. Naukovo-tekhnichnyy zbirnyk «Suchasni tekhnolohiyi, materialy i konstruktsiyi v budivnytstvi», № 2, S. 36-39.
5. https://yakukremont.ru/obladnannja-ta-instrument/1615-virobnictvo-suhih-...
6. Blanco, P., Garcia, P., Mateos, J. (2000). Characteristics and properties of lightweight concrete manufactured with cenospheres. Cement and Concrete Research, 30 (11), 1715 - 1722. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(00)00357-4
7. Ngu, L., Wu, H., Zhang, D. (2007). Characterization of ash cenospheres in fy ash from Australian power station. Energy Fuels, 21(6), 3437- 3445. https://doi.org/10.1021/ef700340k https://doi.org/10.1021/ef700340k
8. Shkoda, V. (2019). Rynok zolʹnykh mikrosfer Ukrayiny. Tovaroznavchyy visnyk Lutsʹkoho NTU, № 9, S. 43-49.
9. Demchenko, V. (2016). Eksportno-importnyy potentsial zolʹnykh mikrosfer v Ukrayini. Tovary i rynky. - Kyyiv, KNTEU, № 2, S. 31-38.
10. https://www.progress.ua/product/heat-mass-exchange-equipment/filtering-a...
11. Hosovskyi, R., Kindzera, D., Atamanyuk, V. (2016). Diffusive Mass Transfer during Drying of Grinded Sunflower Stalks. Chemical Technology and Engineering. Lviv, 105-108. doi: http://doi.org/10.23939/cte2019.01.105 https://doi.org/10.23939/cte2019.01.105
12. Atamaniuk, V., Humnytskyi, Ya. (2013). Naukovi osnovy filtratsiinoho sushinnia dyspersnykh materialiv. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 255.
13. Sklyar L., (2016). Tekhnolohyya obohashchenyya zoloshlakov Zelenodolʹskoy TÉS s poluchenyem alyumosylykatnykh mykrosfer. Zbahachennya korysnykh kopalyn,  Vyp. 63(104). https://doi.org/10.1002/navi.190