Volume 5, Number 1

In this Number

(28 papers)
Iryna Lutsyuk, Iryna Iliuchok, Yaroslav Vakhula
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.017
17-22
Yaroslaw Kalymon, Andriy Helesh, Andriy Slyuzar, O. H. Kurylets
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.029
29-35
V.R. Karpіuk, N. V. Polish, N.Ya. Kachmar-Kos, I.V. Pavlіuk, R.T. Konechna
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.061
61-66
A. M. Krychkovska, O.M. Ushkalova, L. D. Bolibrukh, O. I. Khomenko, Nataliya Monka, Ch. B. Bolibrukh
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.067
67-74
О. M. Orobchuk, A. L. Berezhniuk, R. O. Subtelnyi, Bohdan Dzinyak
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.082
82-87
A. M. Prokopalo, I. V. Maziar, N. L. Zayarnyuk, A. M. Krychkovska, Оlena Karpenko, Vira Lubenets
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.096
96-101
V. G. Chervetsova, A. Z. Dmytriv, V. V. Havryliak, Vira Lubenets
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.127
127-132
Volodymyr Levytskyi, Andrij Masyuk, Dmitro Kechur, B.I. Kulish, B.P. Taranenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.147
147-159
V. V. Krasinskyi, Viktoria Kochubei, Victoria Zemke, L. Dulebova, O. O. Ivanukh
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.160
160-165
О. V. Maikovych, Nataliia Nosovа, Zorіana Nadashkevych, Serhii Varvarenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.166
166-172
Oleksandr Grytsenko, L. Dulebova, Nataliia Baran, Bohdan Berezhnyy, P. Voloshkevych
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.173
173-179
Andrij Masyuk, Volodymyr Levytskyi, Dmitro Kechur, B.I. Kulish, Diana Katruk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.180
180-185
Mykhailo Bratychak Jr, V. V. Krasinskyi, Nataliia Chopyk, Victoria Zemke
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.193
193-198
Nataliya Semenyuk, Galyna Dudok, Khrystyna Kysil, Taras Skorokhoda, Yu. O. Parfonov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2022.01.199
199-206