THE STUDY OF THE COMPOSITION OF CHLOROFORM FRACTION OF FICARIAVERNA

2022;
: 61-66
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
JSC “Halychpharm”
5
Lviv Polytechnic National University

The results of the study of chloroform extract of the herb Ficaria verna, in particular thechemical composition and antioxidant activity are presented in the paper. 38 volatile compounds were identified: higher fatty acids, fatty acid esters, monocyclic and bicyclic monoterpenoids, saturated hydrocarbons (alkanes), etc. Research determined that chloroform extract shows antioxidant activity. In addition, the significant content of biologically active substances in the lipophilic volatile fraction of Ficaria verna. indicates the prospects for further research.

1. T.V. Sambukova, B.V. Ovchynnykov, V.P. Hanapolʹsʹkyy y dr. (2017). Perspektyvy yspolʹzovanyya fytopreparatov v sovremennoy farmakolohyy. Farmakolohyya. № 2. S. 56-63. [in Ukrainian] https://doi.org/10.17816/RCF15256-63
2. Kharchenko T.A. (2012). Narodni ta netradytsiyni metody likuvannya: mif chy realʹnistʹ? Ukrayinsʹkyy medychnyy chasopys. S. 1-3. Dostupno za posylannyam Retrieved from: https://www.umj.com.ua/article/29431/narodni-ta-netradicijni-metodi-liku... . . [in Ukrainian]
3.Nykolaeva Y.H. (2012). Razrabotka y standartyzatsyya sredstv rastytelʹnoho proyskhozhdenyya, obladayushchykh adaptohennoy aktyvnostʹyu: avtoref. dys. dok. farm. nauk. Ulan-Ude.
4. Ernst E.J. (2009). Informing the public responsibly about herbal medicine. Diet Suppl. Vol. 6, № 1. Р.9-12. https://doi.org/10.1080/19390210802687213
6. Lіakh V.R., Konechna R.T. (January 2020). Prykladni aspekty zastosuvannya likarsʹkykh roslyn rodyny Ranunculaceae v etnomedytsyni ta farmatsiyi. Challenges and achievements of medical science and education.(pp.202-217). Publishing House "Baltija Publishing" . [in Ukrainian]
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-024-7-10
7. Solodovnychenko N. M., Zhuravlʹov M. S., Kovalʹov V. N. (2001). Likarsʹka roslynna syrovyna ta fitopreparaty: Posib. z farmakohnoziyi z osnovamy biokhimiyi likar. roslyn . Kharkiv: Vyd-vo NFAU. Zoloti storinky. . [in Ukrainian]
8. N.S. Yurchenko, T.V. Ilʹyina, A.M. Kovalʹova. (2012). Doslidzhennya skladu khloroformnoyi fraktsiyi travy marenky zapashnoyi. Ukrayinsʹkyy biofarmatsevtychnyy zhurnal, № 3(20).72-76 s. [in Ukrainian]
9.Quy Diem Do, Artik Elisa Angkawijaya , Phuong Lan Tran-Nguyen , Lien Huong Huynh , Felycia Edi Soetaredjo , Suryadi Ismadji , Yi-Hsu Ju.(2013)  Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant activity of Limnophila aromatica. Journal of Food and Drug Analysis, 22, 296-302. https://doi.org/10.1016/j.jfda.2013.11.001
10. A. R. Skira, O. S. Yaremkevych, N. L. Zayarnyuk, M. S. Kurka.  (2020). Research of antioxidant properties of grape marc extracts as perspective pharmaceutical and cosmetic products. Chemistry, technology and application of substances.;Volume 3, Number 2: 79-84. doi:  https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.079
11. V.Karpiuk, R.Konechna. (2021). Total phenolic and flavonoid content, antioxidant activity of Ficarea verna. Scientific journal of Polonia university.229-234pp. https://doi.org/10.23856/4630
12.V.Katalinic, M.Milos, T.Kulisic, M.Jukic. (March 2006). Screening of 70 medicinal plant extracts for antioxidant capacity and total phenols. Food Chemistry. Volume 94, Issue 4, , 550-557. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.12.004
13.Konechna R., Khropot O., Petrina R., Gubriy Z., Novikov V. (2017) Research of antioxidant properties of extracts of the plants and the callus biomass. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 10(7), pp. 182-185 https://doi.org/10.22159/ajpcr.2017.v10i7.18408